Metod proizvodnje, priroda površine i procenat upijanja vode

Metod proizvodnje:

– ekstrudirane (po EN 14411 grupa A)

– suvo-presovane (po EN 14411 grupa A)

Priroda površine:

– neglazirane (po EN 14411 – UGL)

– glazirane (po EN 14411 GL)

Procenat upijanja vode:

– do 0,5% (po EN 14411 grupa Ia)

– do 0,5% do 3% (po EN 14411 grupa Ib)

– od 3% do 6% (po EN 14411 grupa IIa)

– od 6% do 10% (po EN 14411 grupa IIb)

– preko 10% (po EN 14411 grupa III)

 keramicke plocice proizvodnja

Ovu podelu keramičkih pločica ćemo predstaviti kroz ukrštenu tabelu, gde će se sa jedne strane nalaziti Metod proizvodnje  a sa druge Procenat upijanja vode. Rezultat toga je oznaka koja u isto vreme pokazuje obe podele i formira novu, zajedničku grupu.

 + Ia Ib IIa IIb III
A AIa AIb AIIa AIIb AIII
B BIa BIb BIIa BIIb BIII

Što znači npr. da suvo-presovana pločica sa procentom upijanja do 0,05% do 3% ima oznaku BIb, kada na to dodamo informaciju da je pločica glazirana dobijamo punu oznaku BIb GL, i ovu oznaku ćete naći na kutiji i deklaraciji.

Ova podela je po standardu EN 14411.